THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To look after places of historic interest or natural beauty permanently for the benefit of the nation across England, Wales and Northern Ireland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2019

Codi arian
Mae’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae’n gweithio gyda chyfranogwr masnachol gyda chytundeb yn ei le. Nid yw’n gweithio gyda chodwr arian proffesiynol.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.