Chwilio’r gofrestr elusennau

Dod o hyd i wybodaeth am elusennau a gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru, gan gynnwys

  • yr hyn y mae’r elusen yn ei wneud
  • ymddiriedolwyr
  • gwybodaeth am gyllid, megis incwm a gwariant
  • unrhyw gamau y mae’r Comisiwn Elusennau wedi’u cymryd yn erbyn yr elusen

Gallwch allforio hyd at 10,000 o gofnodion

Dod o hyd i elusen >

Cofrestr elusennau cyfunol

Gallwch edrych ar yr elusennau sydd wedi hysbysu’r Comisiwn Elusennau eu bod wedi cyfuno neu wedi trosglwyddo eu hasedau i elusen arall ar Gofrestr elusennau cyfunol

Chwilio’r gofrestr yn ôl etholaeth

Mae’r chwiliad hwn yn caniatáu i chi ddod o hyd i elusennau sy’n seiliedig ar:

  • god post eu cyswllt a enwir
  • etholaeth seneddol y cyswllt a enwir
  • ardal awdurdod lleol y cyswllt a enwir

Mae llawer o elusennau’n gweithredu mewn ardaloedd lleol bach. Ar gyfer elusennau sy’n gweithio mewn ardaloedd cyfyngedig bydd y cyswllt yn aml yn byw yn neu’n agos at yr ardal honno a bydd y chwiliad hwn yn eich helpu i ddod o hyd i elusennau o’r fath.

Noder na fydd y chwiliad yn nodi’r holl elusennau sy’n gweithredu yn eich ardal. I ddod o hyd i brif elusennau cenedlaethol, elusennau rhyngwladol a’r rhai sy’n darparu gwasanaethau allweddol dylech ddefnyddio’r brif dudalen chwiliad uwch.

Chwilio yn ôl etholaeth.

Setiau Data Cofrestr

Os ydych yn ymchwilydd neu â diddordeb fel arall mewn defnyddio data Cofrestr Elusennau’r Comisiwn Elusennau i edrych ar wybodaeth ar gyfer ein helusennau i gyd, mae’r holl set ddata ar gael i’w lawrlwytho gan ddefnyddio’r ddolen “Edrych ar y set ddata” isod.

Mae’r Comisiwn Elusennau’n cyhoeddi tri phrif fath o ddata:

Gallwch lawrlwytho pob data sydd ar gael yn gyhoeddus ar y Gofrestr Elusennau.

 

Edrych ar y set ddata

 

Edrych ar y 10 prif elusen, yn ôl incwm, gwariant neu feini prawf eraill.

 

Mynd i’r rhestr 10 uchaf

 

Cynrychiolaeth raffigol o ffigyrau yn ôl maint incwm neu brif ffynhonnell incwm.

 

Edrych ar ddata sector

 

Defnyddwyr API Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr

Mae API Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr yn eich galluogi i adalw gwybodaeth ynghylch elusennau. Mae'r data a gewch yn fyw ac yn amser real, ac mae'n hawdd i'w ddefnyddio a'i ddeall.