Dogfen lywodraethu YMDDIRIEDOLAETH SUSAN WILLIAMS-ELLIS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1158239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)