Register of Charities - The Charity Commission CRONFA GENEDLAETHOL WILIAM SALESBURY

Charity number: 1146908
Charity reporting is up to date (on time)

Activities - how the charity spends its money

Sefydlwyd Cronfa William Salesbury i roi cyfle i gefnogwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg gyfrannu'n ariannol i gynorthwyo'r rhai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg yn weithredol ers Medi 2011, ac am y tro cyntaf yn hanes y genedl mae'n sicrhau bod gennym gyfundrefn addysg Gymraeg gyflawn, o addysg feithrin i addysg brifysgol.

Income and expenditure

Data for financial year ending 31 March 2023

Total income: £3,234
Total expenditure: £8,969

Fundraising

No information available

Trading

No information available

Trustee payments

No information available