Elusennau yn ôl band incwm - 27 January 2021

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Incwm a gwaddolion

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm incwm a
gwaddolion
Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 55,730 £66,690,452 £198,179,655
£5k i £10k 19,088 £141,278,784 £207,289,657
£10k i £25k 28,277 £465,539,432 £503,062,629
£25k i £50k 15,902 £572,132,353 £613,085,711
£50k i £100k 14,866 £1,070,001,480 £1,247,595,683
£100k i £250k 16,031 £2,542,643,141 £2,539,615,328
£250k i £500k 7,650 £2,694,868,590 £2,657,736,404
£500k i £1m 4,632 £3,263,878,234 £3,264,639,763
£1m i £5m 5,230 £11,498,736,361 £11,690,417,692
£5m i £10m 1,076 £7,555,803,625 £7,199,874,806
Dros £10m 1,358 £53,914,408,013 £52,181,297,324
Total 169,840 £83,785,980,465 £82,302,794,652
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm