Elusennau yn ôl band incwm - 30 October 2020

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Incwm a gwaddolion

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm incwm a
gwaddolion
Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 34,380 £65,705,902 £156,957,936
£5k i £10k 19,096 £141,581,044 £172,450,689
£10k i £25k 28,343 £466,980,557 £501,062,111
£25k i £50k 16,008 £575,414,165 £612,526,763
£50k i £100k 14,759 £1,062,135,085 £1,234,833,951
£100k i £250k 16,017 £2,539,162,985 £2,522,465,666
£250k i £500k 7,630 £2,688,578,741 £2,644,718,421
£500k i £1m 4,585 £3,249,777,993 £3,214,687,680
£1m i £5m 5,168 £11,496,915,613 £11,155,731,314
£5m i £10m 1,091 £7,660,166,210 £7,232,167,092
Dros £10m 1,329 £53,530,347,121 £51,521,700,951
Total 148,406 £83,476,765,416 £80,969,302,574
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm