Y 10 prif elusen yn Lloegr ac yng Nghymru - 27 January 2021

Yma gallwch weld y 10 prif elusen yn seiliedig ar wybodaeth a gynhwysir yn y datganiad enillion blynyddol. Gellir arddangos y 10 prif elusen ar gyfer categorïau gwahanol wrth ddewis o’r gwymplen. Trefnir rhestrau gyda’r elusennau sydd â'r ffigyrau uchaf yn cael eu dangos yn gyntaf. Diweddarir y wybodaeth hon yn ddyddiol.

Charity name Incwm
THE BRITISH COUNCIL £1,249,532,498
NUFFIELD HEALTH £993,300,000
LIFEARC £992,204,000
LLOYD'S REGISTER FOUNDATION £916,278,000
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL £900,331,740
THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND £713,348,000
THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY £680,952,000
CANCER RESEARCH UK £671,893,591
THE CHARITIES AID FOUNDATION £614,303,000
CARDIFF UNIVERSITY £538,500,000