Elusennau yn ôl categori incwm - 27 January 2021

Mae’r dudalen hon yn dangos gwybodaeth ar gyfer elusennau y mae’n ofynnol iddynt gwblhau gwybodaeth ariannol allweddol wrth gwblhau datganiad ariannol blynyddol yr elusen gan fod eu hincwm diweddaraf yn fwy na £500,000.

Lle bydd elusen wedi derbyn mwy na 70% o gyfanswm ei hincwm o gategori sengl yna fe’i grwpir gydag elusennau eraill sydd â’r un categori â’u prif ffynhonnell incwm. Os oes gan elusen ffynonellau mwy amrywiol o incwm, heb unrhyw gategori sengl fel prif ffynhonnell incwm, fe’i cynhwysir o fewn “ Dim categori sengl”.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Prif gategori incwm Elusennau Cyfanswm incwm a
gwaddolion
Cyfanswm gwariant
Donations and legacies 3,236 £50,344,588,420 £13,544,233,655
Charitable activities 5,095 £37,299,312,681 £35,747,534,515
Other trading activities 295 £2,704,474,443 £2,666,763,441
Investments 494 £2,374,146,943 £4,406,151,418
No single category 3,170 £18,434,911,524 £17,953,254,986
Total 12,290 £111,157,434,011 £74,317,938,015
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul categori incwm