Elusennau yn ôl categori incwm - 30 October 2020

Mae’r dudalen hon yn dangos gwybodaeth ar gyfer elusennau y mae’n ofynnol iddynt gwblhau gwybodaeth ariannol allweddol wrth gwblhau datganiad ariannol blynyddol yr elusen gan fod eu hincwm diweddaraf yn fwy na £500,000.

Lle bydd elusen wedi derbyn mwy na 70% o gyfanswm ei hincwm o gategori sengl yna fe’i grwpir gydag elusennau eraill sydd â’r un categori â’u prif ffynhonnell incwm. Os oes gan elusen ffynonellau mwy amrywiol o incwm, heb unrhyw gategori sengl fel prif ffynhonnell incwm, fe’i cynhwysir o fewn “ Dim categori sengl”.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Prif gategori incwm Elusennau Cyfanswm incwm a
gwaddolion
Cyfanswm gwariant
Donations and legacies 3,187 £15,804,023,948 £13,487,012,933
Charitable activities 5,072 £36,016,223,631 £34,538,177,913
Other trading activities 283 £2,651,859,611 £2,621,869,248
Investments 473 £2,232,061,468 £3,901,277,445
No single category 3,135 £19,205,895,944 £18,414,212,047
Total 12,150 £75,910,064,602 £72,962,549,586
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul categori incwm