Trosolwg o’r elusen DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Mission Statement: DASH: providing a range of quality leisure and supportive schemes to disabled children, young people and their families in Ceredigion.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £217,887
Cyfanswm gwariant: £211,465

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.