Hanes ariannol DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £277.23k £278.43k £216.81k £195.07k £217.89k
Cyfanswm gwariant £302.43k £248.96k £176.91k £204.71k £211.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £140.31k £134.77k £145.51k £136.59k £159.71k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £12.50k £1.25k