ymddiriedolwyr DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ERYL BRAY Cadeirydd 06 January 2012
Dim ar gofnod
Gemma Light Ymddiriedolwr 18 September 2023
Dim ar gofnod
Ellen ap Gwynn Ymddiriedolwr 13 September 2023
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Davies Morgan Ymddiriedolwr 07 November 2022
Dim ar gofnod
Catherine Brenda McKenzie Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Andrew Moore Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Hilary Eldridge Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod
Bettina Lois Sherrington Ymddiriedolwr 10 February 2021
Dim ar gofnod
Gareth Lloyd James Ymddiriedolwr 18 November 2020
CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL GYMRAEG ABERYSTWYTH PARENTS AND TEACHERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
GILLIAN ANN WHITTINGTON HARRIES Ymddiriedolwr 11 October 2016
Dim ar gofnod