Llywodraethu DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
 • 21 Medi 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
Polisï au:
 • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
 • Trin cwynion
 • Polisi a gweithdrefnau cwynion
 • Buddiannau croes
 • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
 • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
 • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
 • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
 • Talu staff
 • Rheoli risg
 • Polisi a gweithdrefnau diogelu
 • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
 • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
 • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
 • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
 • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
 • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles