LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2019 06 August 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2019 06 August 2020 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 29 October 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 29 October 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 27 November 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 27 November 2018 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 27 November 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 27 November 2017 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 05 August 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 05 August 2016 Ar amser Download