LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2019 06 August 2020 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 December 2019 06 August 2020 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 29 October 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 29 October 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 27 November 2018 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 27 November 2018 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 27 November 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 27 November 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 05 August 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 05 August 2016 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)