LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Zahn Ymddiriedolwr 15 August 2019 Dim ar gofnod
Andrew Paul Mercieca Ymddiriedolwr 14 November 2019 Dim ar gofnod
Aisling Burnand Ymddiriedolwr 20 November 2017 Dim ar gofnod
Peter Keen Ymddiriedolwr 09 December 2013 Dim ar gofnod
DR PAUL MUSSENDEN Ymddiriedolwr 19 June 2014 Dim ar gofnod
DR MIKE ROMANOS Ymddiriedolwr 01 March 2016 Dim ar gofnod
Daniel Morgan Ymddiriedolwr 20 November 2017 Dim ar gofnod
Joanne Patra Pisani Ymddiriedolwr 17 December 2020
FINDACURE FOUNDATION Derbyniwyd: Ar amser
LAM ACTION Derbyniwyd: Ar amser
Lynne Robb Ymddiriedolwr 08 June 2020 Dim ar gofnod
Dr JOHN STAGEMAN Cadeirydd 29 September 2014 Dim ar gofnod
DR Sally Sutherland Burtles Ymddiriedolwr 09 December 2013 Dim ar gofnod
Dr Melanie Georgina Lee Ymddiriedolwr 14 November 2019
UK DRI LTD Derbyniwyd: Ar amser
DR LESLIE HUGHES Ymddiriedolwr 01 March 2016 Dim ar gofnod