LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SIC Code: 72110 - Research and experimental development on biotechnology 1. Performing our own research in order to progress technologies and treatments for the benefit of human health. 2. Work with universities, charities, public bodies and industry to accelerate the progression of biomedical discoveries to develop new treatments or therapeutics for the medical profession and public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i’r elusen.