LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/12/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £1.75m N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm arall £29.71m £128.97m £24.10m £55.18m £992.20m
Cyfanswm gwariant £23.00m £24.83m £26.55m £30.62m £27.82m