LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £29.71m £128.97m £25.85m £55.18m £992.20m
Cyfanswm gwariant £23.00m £24.83m £26.55m £30.62m £27.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £1.75m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £105.00k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £7.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.14m £126.68m £23.10m £52.27m £974.03m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.45m £1.83m £2.40m £2.50m £5.79m
Incwm - Arall £121.00k £358.00k £355.00k £415.00k £12.37m
Incwm - Cymynroddion £0 £105.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £23.00m £24.30m £25.69m £30.01m £26.85m
Gwariant - Ar godi arian £143.00k £438.00k £549.00k £558.00k £976.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £499.00k £516.00k £467.00k £601.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £143.00k £438.00k £549.00k £558.00k £976.00k
Gwariant - Arall -£105.00k £93.00k £312.00k £57.00k £0