LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
  • 17 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • MEDICAL RESEARCH COUNCIL TECHNOLOGY (Enw blaenorol)
  • MRC COLLABORATIVE CENTRE (Enw blaenorol)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles