LIFEARC

Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban