LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019
Cyfanswm Incwm Gros £1.06bn £901.04m £908.17m £890.47m £916.28m
Cyfanswm gwariant £1.04bn £893.94m £915.35m £898.97m £902.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.04bn £886.52m £887.49m £867.83m £892.85m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.90m £14.52m £20.68m £22.64m £23.43m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.49m £34.69m £23.52m £27.67m £16.45m
Gwariant - Ar godi arian N/A £1.22m £1.07m £929.00k £925.00k
Gwariant - Llywodraethu £127.00k £108.00k £46.00k £48.00k £49.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £14.49m £34.58m £22.76m £23.86m £7.70m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.37m £1.22m £1.07m £929.00k £925.00k
Gwariant - Arall £257.00k £858.03m £890.76m £870.37m £885.06m