LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm arall £1.06bn £901.04m £908.17m £890.47m £916.28m
Cyfanswm gwariant £1.04bn £893.94m £915.35m £898.97m £902.44m